Periodontitt/ Pyrea (Tannkjøttbetennelse)

HVA ER PERIODONTITT / PYREA?

Kronisk marginal periodontitt / pyrea (tannkjøttbetennelse) er en lidelse som i varierende grad rammer de fleste voksne mennesker. Sykdommen kan komme akutt eller som oftest snikende med svake eller ingen subjektive symptomer. Den utvikles på grunn av bakterier i munnhulen. Den er sjelden å få før 30-35 års alder. Siden denne sykdommen vanligvis utvikler seg uten at pasienten selv merker noe, er det veldig viktig at tannleger og tannpleiere regelmessig er særlig oppmerksomme på tidlige tegn på dette ved den årlige/halvårlige timen hos tannlegen. Tidlig oppdagelse og behandling vil nesten alltid gi et bedre resultat og være enklere og rimeligere å behandle.

Den kroniske sykdommen er som regel mer eller mindre jevnt fordelt over hele tannsettet og på røntgen vil tannlegen se det som en endring i ben nivået langs tannroten tannrøttene. Blir ofte kalt vanlig voksenperiodontitt. Det finnes også en mer akutt – alvorlig og hurtigforløpende sykdom hvor det vil være noen som ikke lar seg behandle med suksess – selv med behandling av spesialister. Noen ganger kan den ramme bare enkelte tenner, noen ganger alle tennene. Den kan ramme voksne eller den kan også ramme barn/tenåringer og vil da i tilfelle ha en meget rask utvikling. Da er det ofte spesifikke mikrober tilstede i tannkjøttlommen. Dette finner man ut ved at tannlegen tar en bakterieprøve og sender den inn til dyrking. Så får man et svar tilbake med oversikt over hvilke bakterier som dominerer i prøven. Dette vil være til stor nytte for riktig behandling.

 ÅRSAK TIL PERIODONTITT / PYREA

Vi har alle en bakterieflora i munnen vår. Det er helt naturlig. Den utløsende årsak til periodontitt antas å være den normale bakterieflora i munnhulen i form av belegg/bakteriebelegg på tennene. Slikt bakteriebelegg finnes i varierende mengde hos alle mennesker, men vi reagerer forskjellig på dette. Dette kan skyldes variasjoner i immunforsvaret, arv, generelle sykdommer, røyking, emosjonelt stress eller medisiner. I mange tilfeller er vi ikke i stand til å forklare hvorfor noen er mer utsatt enn andre.

VIKTIGHETEN AV GODT RENHOLD OG GOD MUNNHYGIENE

Belegg på tenner/tannkjøtt inneholder bakterier og det er viktig med et godt renhold på tenner og mellom tenner ved hjelp av tannbørste, solobørste, tanntråd og interdentalbørster. Eventuelt også tannstikker. Dette for å holde det godt rent og fjerne bakterier.
Blir belegget ikke fjernet, stivner det og det kommer nytt belegg til som fester seg lettere til det allerede belegget og det dannes tannstein. Som er kalk, mineraler og bakterier. Tannstein legger seg mellom tenner, nede på tennene ved tannkjøttet.

Bilde av periodontit bakside tenner

Vi reagerer forskjellig på belegget og bakteriene. Mange med et godt immunforsvar responderer nettopp kraftig på dette og man starter en utvikling av periodontitt – dvs en tannkjøttbetennelse rundt tennene som igjen utvikler seg til å angripe støtteapparatet rundt tannen og benet rundt tannen.

Det blir lommer – tannkjøttlommer – rundt tennene som etter hvert blir dypere og tannens feste blir mindre. Til slutt kan tannen løsne og falle ut om man ikke får behandlet dette så tidlig som mulig.

Bilde av forklaring til periodontit

HVORDAN OPPDAGE SELV OM MAN HAR PERIODONTITT / PYREA?

Det er ikke alltid så lett å selv vite om man har periodontitt. Den kan komme akutt eller som oftest kronisk over tid. Kanskje starter det opp med dårlig ånde, lett blødning fra tannkjøttet (ved tannpuss, spising av hard mat eller spontan blødning) eller ved at tennene kjennes løsere eller en tann forandrer stilling. Eller det eventuelt kommer puss opp fra tannkjøttlommen.

DIAGNOSE

Stilles under vanlig undersøkelse hos tannlegen sin eller tannpleier. Røntgenbilder av tilstrekkelig omfang, tatt med års mellomrom, vil kunne gi et godt grunnlag for å bedømme utviklingen over tid. Og sammen med en eventuell bakterieprøve vil man kunne legge en tilpasset behandlingsplan for deg.

PROGNOSE

Uten behandling vil sykdommen i de fleste tilfeller ikke medføre store konsekvenser for tannsettet, men ca 5-10% av befolkningen vil oppleve å miste flere tenner i løpet av livet dersom man ikke får behandling. Noen få vil kunne oppleve å bli helt tannløse.
Røykere har større risiko enn ikke røykere for utvikling av periodontitt.

BEHANDLING

Når du er inne til undersøkelse hos oss vil vi sjekke om du har friskt tannkjøtt. Finner vi at du har periodontitt / pyrea vil vi informere om det og sammen lage en behandlingsplan slik at vi kan starte behandling av dette. Enten hos tannlegen selv eller henvise til vår spesialist i periodonti. Dette for å forsøke å stoppe sykdomsutviklingen

Behandlingen innebærer opplæring i renhold av dine tenner, pusse- og rensemetoder og å fjerne bakteriebelegg, nøye rens av tannstein og fjerning av ujevnheter. Tannsten må fjernes for at det skal bli bedre. Tannpleier/tannlege/spesialist renser tenner og rotoverflater godt. Dette er ofte vanskelig og tidkrevende og må ofte gjøres i flere behandlinger.

Bilde av periodontitet tegn

Det kan også være man må gjøre små operasjoner for å få til en god behandling.

Dybden på tannkjøttslommene reduseres etter behandling.
For at resultatet skal bli vellykket må du være svært nøye med renhold og munnhygiene fremover. Tannbørster og interdentalbørster er viktig for godt renhold:

Bilde av børster

Dersom lommedybdene ikke minsker eller at sykdommen kommer tilbake, er årsaken ofte at munnhygienen er for dårlig. Eller at det skjer endringer i kroppen som påvirker tilstanden. Og da er det viktig å ha god oppfølging med jevne intervaller og selv ta kontakt dersom man selv merker en endring underveis.

DERSOM MAN SKULLE MISTE EN ELLER FLERE TENNER

Om man skulle være uheldig å miste en eller flere tenner på grunn av periodontitt vil man kunne hjelpe deg med å se muligheter for ha tenner der. Man kan erstatte den/de tapte tenner med en bro, en protese eller eventuelt et implantat.

Hvilken løsning man velger kommer an på hvor gode nabotennene er, hvor stabil periodontittsykdommen er og økonomi. Skal man velge et implantat, må man være sikker på at man har tannløsningssykdommen under kontroll. Den må være stabil. Og pasientens helse bør også undersøkes slik at man vet at det er så gode forutsetninger som mulig tilstede for å lykkes med behandlingen. Viktigheten av rutinemessig oppfølging og kontroller etter en implantatbehandling er særdeles viktig for å beholde implantatene man setter inn. Og for å starte med behandling av en eventuell tannkjøttbetennelse rundt implantater på et tidlig tidspunkt.

REFUSJON FRA HELFO

Vi har direkte oppgjørsavtale med Helfo.
Helfo gir noe refusjon for behandling av periodontitt / pyrea (tannkjøttbetennelse). Den refusjon du har krav på, vil trekkes fra på regningen.

DIABETES OG PERIODONTITT / PYREA

Det er påvist en sammenheng mellom diabetes og periodontitt. En bedring og behandling av tannkjøttbetennelse vil ha en direkte innvirkning på diabetes og omvendt.

HJERTE – KARSYKDOM OG PERIODONTITT / PYREA

Det er påvist en sammenheng mellom bakterier i munnhulen og utvikling av hjertesykdom.

En god behandling og bedring av tannkjøttbetennelse, vil ha en direkte virkning på hele din helse.

Søk om ønsket kreditt hos klinikken eller søk her.

Resurs Bank, Tannestetisk Senter