Porselenskroner, porselensfasetter og tannbroer.

PORSELENSFASETTER

Porselensfasetter er en mye mindre sliping på tannen. Ofte slipes det kun inntil 0,5 mm. på tannen og noen ganger slipes det ikke i det hele tatt. Porselensfasetter er en fin måte å rette opp i små mellomrom eller skjevheter dersom man ikke vil ha tannregulering. Eller for eksempel ved knekt liten del av fortann, gamle fyllinger for fortenner som er misfargede og synes godt. Porselensfasetter er tynne i tykkelsen og speiler derfor tannens naturlige farge igjennom.

Bilde av porselen
Tekniker maler på farge på porselenet. Porselensfasetter.
Bilde av munn
Her er det laget fasetter på fortenner. Man kunne også valgt tannregulering i stedet for og fått lukket lukene mellom tennene med tannregulering. Enten på usynlig regulering på baksiden eller regulering på forsiden.

TANNBROER

Tannbro lages når man mangler en tann eller flere og har nabotenner. Alternativet til tannbro er å sette inn implantat, ha en liten delprotese eller gå uten tann der den mangler. Så det kommer ofte an på hvor i munnen man mangler tann/tenner.
Ved tannbro må nabotenner slipes på så man får plass til å sette på en bro.
Tannbroer kan lages med metallkjerne eller uten metallkjerne. Begge har porselen utenpå seg, slik at metallet ikke synes.

Tannbro hos Tannestetisk Senter
Bilde av bro
Porselensbro da det manglet en tann.
Bilde av broer
Metallfri bro. Sett fra baksiden/innsiden også. Her manglet det to fortenner.

PORSELENSKRONE

En porselenskrone kan være laget av ren porselen. Den kan være laget med en kjerne av gullegering med porselen utenpå. Den kan være laget med et hvitfarget kjernemateriale og porselen utenpå.

Porselenskroner lages hos tekniker etter at man hos tannlegen har slipt på tannen og deretter tatt et avtrykk og sendt dette til tekniker for fremstilling av kronen.

Ofte taes det ut farge til kronen hos tekniker, spesielt om det er til en godt synlig tann, for eksempel en fortann. Da er tekniker kunstneren og det er viktig at tekniker får sett både deg, nabotenner, hvor mye av tannkjøtt som vises og se om det skal legges inn flere farger i tannen for eksempel. Dette for å få den så naturlig som mulig i din tannrekke

Bilde av fasetter
Her er to rene porselenskroner. På bildet til venstre er det lagt inn litt farge oppi tannen på tyggeflaten, da nabotennene også hadde det og de ikke skulle skille seg ut.
Bilde av fasett
Slik ser porselenskroner ut inni. Delikate, rene og tannfargede.

IMPLANTATBROER

Lages der det for eksempel er satt inn to eller flere implantater og det mangler flere tenner.

bilde av brorrad
Implantatbro. Det er her laget skruhull gjennom broen slik at den festes i implantatene.

Søk om ønsket kreditt hos klinikken eller søk her.

Resurs Bank, Tannestetisk Senter